Vetenskapspersoner från 42 olika länder varnar sina regeringar om 5G!!!

11.01.2020 15:56

 

 

Förkortad & fri översättning från videon  "Doctors call for delaying deployment of 5G Due to Health Risks" 

 

 

"Läkarna vill fördröja installeringen av 5G pga hälsorisker"

 

Vetenskapspersoner från 42 olika länder varnar sina regeringar om strålning från trådlös elektronik och de kanadiensiska vetenskapspersoner vill också göra sina röster hörda.

 

Dr Riina Bray, MD och Dr Magda Havas berättar om 5G-millimetervågornas påverkan på människan:

  • huvudvärk,

  • trötthet,

  • koncentrationssvårigheter,

  • tinnitus, 

  • irritabilitet, 

  • dödar insektssamhällen (det pågår redan), 

  • orsakar resistens mot antibiotika och bakteria,

  • sömnsvårigheter,

  • fysiologiskt påverkan på hjärtat och nervsystemet, 

  • ögonproblem, 

  • cancer.

Jag känner att länder som tar 5G kommer att kollapsa! -Det kanske är meningen?