VATTEN-Livets moder & KIRLIAN TEST

15.10.2015 16:26

 

 

Jag har fantastiskt vatten hemma, för jag har den tyska GIE-vattenaktivatorn och WATER for LIFE-magnetteknologi.

 

Du som kund till mig kan ta med dig vatten hem. -Ta med en egen vattendunk högst 15 l.

-Förvara vattnet hemma i en glasbehållare.

 

Vattnet filtreras genom GIE-vattenaktivatorn som "renar vattnets minne".

 

Du kan läsa mer här: GIE-WATER (pdf)

 

GIE-vattnet magnetiseras sedan med en magnet-tratt.

 

 

 

En vacker och pedagogisk film om vatten: Magnetic water documentary. Kolla extra noga ca 21:00 och framåt i filmen!

 

Läs här om ryska tester med vattnet.

 

Jag välsignar vattnet om du så önskar. Mina tester med Matti Ollila (Kirlian-kamera expert) visar, att Ofelas-healing ökar vattnets GULD-energi.

 

KIRLIAN TEST AV DISTANSHEALAT VATTEN.  23.10 2008

(översättn från finska)

Testen av nedanstående prov utfördes med rysk GDV-teknik.

 

Healingenergi överfördes på distans från Sverige till Finland av Mari-Aton Jalkanen.

 

Efter överföringen utfördes test på det distanshealade vattnet (XS). Kontrollvattnet (XV) utgjordes av lokalt vattenledningsvatten.

 

Mätningarna utfördes i Finland. De prov som testades var följande:

 

  1. Ledningsvatten, provets kod: XV, 10 droppar fotograferades med Kirilan teknik.

            Medelvärdet för dropparna i en GDV bild = 1001 pixel.

            Fragmentvärdet var i medeltal = 6

            Andelen klart gult och guldgult fält i bilderna av droppar var i medeltal 13% per droppe.

 

  1. Distanshealat vatten     (samma ledningsvatten som ovan), provets     kod: XS.

            Efter distanshealing av Mari-Aton Jalkanen utfördes test med samma GDV teknik på 10 vattendroppar. Medelvärdet för dropparna i en GDV bild =1037 pixel.

            Fragmentvärdet var i medeltal 2.

            Det gula och guldgula fältets andel var i medeltal 16% per droppbild.

 

Av resultatet framgår att omfattningen av det healade vattnets aura (korona) ökat med  ca 4% jämfört med vanligt ledningsvatten.

Den gula och guldgula färgen hos det helade vattnets aura (yttre aura) ökade med 3% jämfört med vanligt kranvatten.

Det fragmentvärde som beräknades med dator sjönk från 6 till 2 där 2 representerade det healade vattnet.

 

Efter healingen var bilderna mera helgjutna, hade större aura och andelen av den yttre aurans (corona) gula och guldgula färg hade ökat.

 

Testet utfört i Esbo, Finland den 23. 10 2008

Matti Ollila, ing, Dr (h.c)


 "Änglarnas kraftmandala", nattlysande, i A5 storlek. KAN ANVÄNDAS FÖR VATTENAKTIVERING