Vatikanens nya image: välsignar bröderna från Kosmos.

11.03.2015 10:12

 

Vatican tapestry: "Embrace the Cosmos".

 

Utomjordingar är välsignade av påven.

"Det finns ingen konflikt mellan Gudstro och tron på liv i rymden", anser Vatikanens chefsastronom.


"Guds kreativa frihet har inga gränser" säger José Gabriel Funes en jesuitpräst som basar över Vatikanens observatorium och är påven Benedictus vetenskaplige rådgivare. Funes tror att det är möjligt att det finns intelligenta varelser på andra planeter. En sorts galaktiska bröder som alla inkluderas av Guds kreativa skaparkraft.

 

Han säger vidare:

- "Hur skulle vi kunna utesluta att liv har utvecklats någon annanstans", säger han i en intervju i Vatikanens tidning, och förklarar att ett stort antal galaxer med egna planeter gör det möjligt.

"Det finns ingen motsättning mellan tron på sådana varelser och på Gud. Precis som det finns en mängd varelser på jorden, kan det finnas andra varelser som Gud har skapat. Det står inte i motsättning till vår tro, för vi kan inte sätta gränser för Guds kreativa frihet".

 "Varför kan vi inte tala om en utomjordisk broder? Den skulle ju fortfarande vara en del av skapelsen".

 

 

VATIKANEN AND THE LUCIFER-TELESCOPE: en.wikipedia.org/wiki/Vatican_Advanced_Technology_Telescope  

 

European Space Agency, ESA: Preparing for an asteroid strike

 

European Union Bookshop: LET´S EMBRACE SPACE


"ARECIBO MESSAGE"-CROP CIRCLE MED DNA CODE.

 

EN EV. ASTEROIDNEDSLAG SKULLE KUNNA ORSAKA ETT ENORMT MAKSKIFTE PÅ JORDEN.

 

 

Här är några bilder från Denver International Airport.

Sten och brons bevarar informationen länge.

 

"BESH DIT GAII"  (White Metal) Ancient Navaho =

IRIDIUM, known as "The White Metal" is one of the rarest elements on Earth. Mainly found on meteorites, it's atomic mass is  192,217. 

CHUALAR CROP CIRCLE USA 2013 MED 192 IRIDIUM KOD!

 
 

IRIDIUM I WIKIPEDIA PÅ SVENSKA.

 

 

Symboltolkning: Den gamle resenären med vingar = någonting som kommer från himlen

/vissa kosmiska händelser, asteroider, kometer, mm. kallas ibland för "The old devils".

 

 

 

Symboltolkning: Jag ser koplingen med denna bild och profeten Jona som hamnar under en storm i valfiskens buk och blir räddat av Gud. 

Kanske är valfisken ett skepp från våra utomjordiska bröder/"Gud"/Arken. en.wikipedia.org/wiki/Jonah

 

Mycket intressant bildspel med musik: "The Watchers, GODs of old"