"The human animal" av Desmond Morris (1994)

24.08.2016 09:09


En av mina favoriter från 90-talet:


THE HUMAN ANIMAL -  "A study of human behavior from a zoological perspective. He travels the world, filming the diverse customs and habits of various regions while suggesting common roots."  (Del 1.)(Bild: "Ape ascending". Mari Aton & okänd afrikansk konstnär. Stjärnorna och glorian lyser i mörkret.)