Studie: Bön om helande hjälper

04.12.2018 10:35


https://www.dagen.se/studie-bon-om-helande-hjalper-1.104302

Studie: Bön om helande hjälper


Det går att medicinskt bevisa att bön om helande har effekt. Det är just vad Sverigeaktuella professorn Candy Gunther Brown jobbat med i sin forskning och som hon nu presenterar.

Går det att med hjälp av vetenskapliga studier mäta om helande faktiskt fungerar? Ja, menar professor Candy Gunther Brown, som i veckan varit i Uppsala för att presentera sin nya bok "Testing prayer - science and healing". I studien koncentrerar hon sig främst på kvinnor inom den pentakostala rörelsen som haft särskilda gåvor vad gäller just helande.


- Folk vill veta vad som fungerar, oavsett vilka de bakomliggande anledningarna är. Man vill ha data och därför tror jag att min undersökning verkligen kan ge svar på frågor om helande, även i ett sekulariserat land som Sverige, säger hon under sin föreläsning anordnad av Institutet för Pentekostala Studier i Uppsala.


Påvisbara sociala effekter

- Med min studie vill jag inte uppmana läkarna att be för sin patient, det är inte mitt jobb, jag vill bara visa på vad som händer när vi ber om helande.

Genom att gå igenom journaler före och efter bönen, genomföra uppföljande observationer och intervjuer vill Gunther Brown visa att den utbredda uppfattningen om bönens helande kraft har påvisbara sociala effekter och att dessa i vissa fall ger förbättringar i hälsan som vetenskapligt kan verifieras.


Med under en kampanj

En av de kvinnor hon har följt är missionären Heidi Baker i Moçambique. Gunther Brown fick chansen att, tillsammans med ett medicinskt team, vara med under en helandekampanj för döva och synskadade. Hon testade personerna före och efter bönen med hjälp av olika apparater. På så sätt kunde hon jämföra hur bra de såg och hörde innan och efter att Heidi Baker bett för var och en under en minut.

- Vi såg stora framsteg, säger Candy Gunther Brown och visar upp ett diagram som visar att majoriteten av de hörselskadade gjorde någon form av förbättring.


Fick bättre syn

Även de synskadade blev klart bättre efter bönen. Annars rapporterar hon hellre om enskilda fall än att hon för statistik över stora grupper. Hon nämner också placeboeffekten som en faktor, men brukar inte räkna stort med den.

- Vissa menar att förbättringar i hälsa också har att göra med förväntningar, humör och känslor. Men forskare menar att det inte finns så mycket av en placeboeffekt, människor blir inte friskare, säger Gunther Brown.


Alla blir inte helade

Även om det är med hjälp av medicinska apparater som hon mäter effekten av helande återkommer hon till att det är Guds ingripande som behövs. Hon lyfter gärna fram det som Heidi Baker säger om sin livsuppgift.

- Hon uppmuntrar ständigt kristna att tillbringa mycket tid i Guds närvaro och sen gå ut för att sprida hans kärlek. Det är kärleken som är nyckeln till helande, menar Baker. Och varför blir vissa helade och andra inte? Baker säger att hon inte vet, men hon vet att hon kommer att fortsätta be.


Åttio procent

Ett större syfte med studien av helandets effekt är att den i längden kan leda till ett förbättrande av den globala hälsan. Det hoppas åtminstone professor Candy Gunther Brown på.

- Åttio procent av världens befolkning saknar ens grundläggande sjukvård. Om bön för helande fungerar, ens indirekt, då skulle mer noggranna studier av bön kunna förbättra den globala hälsan.


Vill du prova på Maris Ofelas-healing? Läs mer HÄR!