Distanshealing VIDEO med stillbilder och analys! (På engelska.)

26.05.2020 22:12

The amazing effects of Mari Aton Jalkanen´s cosmic distant healing from SWEDEN to INDIA in 2009. LÄNK.