People get ready...

23.11.2015 15:36

En sång som berör hjärtat: Eva Cassidy: "People get ready"

-tolka som du vill....