Pendelvortex-kurs.

03.09.2017 18:23


Pendelvortex. LÄR DIG SE BAKOM FASADEN


Obs! Informationen om "de interdimensionella & andliga parasiter" på kursen är inget för ogrundade nybörjare.


Pendelvortex-kursen handlar om tankekraftens enorma möjligheter och samarbete med högre andliga hierarkier.

Lagen om hjälp: "Fråga så får du svaret. Ett absolut löfte från högre intelligenser, mera utvecklade varelser, änglar och guider, att de hjälper oss om vi ber om det. 


Du lär dig att programmera din biodator och den eteriska kroppen. (Stresshantering genom enkel självhypnos med pendeln.)


Under denna kurs har du möjlighet att börja forska den osynliga världen med hjälp av pendeln + tillhörande diagrammen.


HEALING ÄR RENING.


Många interdimensionella parasiter kan plåga oss, även andras negativa tankar. Tankarna är skapande energi. 

Tex dålig stämning och mobbning på arbetsplatsen kan skapa en energiform som kallas för "det onda ögat", enligt healern och mystikern Esko Jalkanen. Människor blir sjuka på riktigt av de dåliga energierna!


Långvariga eteriska parasiter/låga vibbisar i människans energifält orsakar störningar i
livsenergiflödet = sjukdomar manifesteras.

De-manifestationen och pendelhealing (bön) kan vara lösningen. (Ask Your Angels: Transformation)


Alltså: en person som praktiserar meditation och pendelhealing kan skapa och sprida änglavibbisar var hon än är, energierna finns i hennes fält.


Efter kursen kan du börja en grundlig inre rening-och reparationsprocess och koppla dig samman med din Ängel eller Gud. Du fylls med inre frid!


Sedan kan du lindra andras lidande. En sann healer har en en ren kanal och stark aura!


Kristuskraften renar templet.


Med hjälp av pendeln kan du få ärliga svar på dina frågor som ingen annan kan ge. Det är en annan sak om du vill ta emot den informationen. (Egot kan störa.) Läs mer om pendelanalysen.


GRUNDNINGEN GER KRAFT.

Vi kommer att meditera tillsammans, Jordens energi ger oss grunden och hjälper oss att öppna kanalen mellan ande och materia.


"Änglatrumman-meditation." (Advanced basic grounding meditation.)

Vi människor är multidimensionella varelser med mänga olika medvetandenivåer. Olika medvetandenivåerär kopplade till olika riken inom oss:

  • mineralriket

  • växtriket,

  • djurriket.

  • Mänskligheten,

  • Världens Själ,

  • Änglar,

  • Ärkeänglar och

  • Gud/Gudinna/Allt som är.


PRIS: Pendelvortex-kursen är en introduktion och därför vill jag erbjuda den till lägre pris:

500 kr. Inklusive (!) laminerade bas-och parasitdiagramm +  antik kristallpendel.


Jag vill välkomna vuxna, modiga och ärliga, kvinnliga kursdeltagare.

Negativa "leftbrainers" är inte välkomna.


PLATS: Endast 2 kursdeltagare åt gången. Kurslokalen är mitt Änglarum i Västberga (Stockholm.)

DATUM o TID: Enligt önskemål! Kontakta gärna mig, jag är flexibel med tiderna.


Den första kursen är på sö 10 september 2017. Kl 12:00-18:00.

ANMÄLAN: sker via mejl: atonworks(at)hotmail.com


:)
Ta gärna med något att äta (eko/vego). Vi delar med oss. (Knytis.)

Vänligen observera att mobilerna skall vara avstängda under kursen.


Källorna till denna kurs:

Ask Your Angels-bok, distanshealer Esko Jalkanen, Mästaren Jesus och Ofelas.

Pendelspecialisterna Nancy Johnson och Ann Williams. + mina egna erfarenheter med pendeln sedan 1992.

Louise Hay-video: lyssna extra noga 8:30.


Soulcards av Deborah Koff-Chapin