MONA NILSSON - HÄLSO - OCH MILJÖRISKER MED 5G

01.08.2019 18:31FÖREDRAG 
onsdag 21 augusti, kl. 18.45 - 21.15. 
Lokal: Kammakargatan 56. Inträde: 100:-


Mona Nilsson är författare till "Mobiltelefonins hälsorisker (2010)", "Spelet om 3G" (2005) samt till hundratals artiklar i ämnet hälsorisker med strålning. Hon har granskat de flesta aspekter av frågan, bland annat den vetenskapliga forskningen i över 15 år, och är idag en av Sveriges mest kunniga experter på området. Hon har en civilekonomexamen i internationell ekonomi från Uppsala Universitet och har vidareutbildning inom miljö vid Stockholms och Uppsala Universitet. År 2012 grundade hon Strålskyddsstiftelsen som hon i dag är ordförande för. Strålskyddsstiftelsen informerar med utgångspunkt från vetenskaplig forskning om hälsorisker med strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält samt ger råd om hur de kan minskas. 

www.jordstralningscentrum.se/aktuellt.htm