CHAKRASYSTEMET ENLIGT ASK YOUR ANGELS

29.02.2020 19:18

 

Kontakten med planeten är Andlighetens A & O.
 
Människan har olika medvetandenivåer inom sig:
  • Mineralriket: röd, baschakrat
  • Växtriket: orange, sexchakrat
  • Djurriket: gul, solar plexus-chakrat
  • Människoriket: grön, hjärtchakrat
  • Världens Själ: akvamarin, thymuschakrat
  • Änglarikets: himmelsblå, halschakrat (kosmiska budbärare)
  • Ärkeänglarna: Indigoblå, tredje ögat på pannan
  • Gud/Gudinnan/Allt som Är: violett, kronchakrat på hjässan

Källa: Ask Your Angels

 

På Soundcloud finns meditationerna från boken: 1) Grundande & Balanserande....

 

2) Änglatrumman

 

GAIA = KRISTUS-SOFIA