LYSSNA & INSTALLERA DIN INRE TELEFON FÖR ÖVERSINNLIG KOMMUNIKATION MED ÄNGLAR OCH KOSMISKA GUIDER!

26.02.2022 19:13

MED TANKENS KRAFT PROGRAMMERAR DU EN VACKER STJÄRNLIKNANDE, HOLOGRAFISK STRUKTUR I HJÄRNANS LJUSKROPP / AURA. FÖR INRE VISUALISERING & CE5-KONTAKT & MEDIALITET. SJÄLVA AKTIVERINGEN ÄR CA 7 MIN.

ÄNGLAHIERARKIN HAR GETT DENNA ÖVNING FÖR ATT DU KAN INSTALLERA DIN EGEN INRE TELEFON SOM AKTIVERAR DINA CHAKRAN SOM FINNS I DITT HUVUD OCH HALS.

 

DEN INRE TELEFONEN HAR EN SÄNDARE OCH EN MOTTAGARE. MED TANKENS KRAFT -SOM ÄR SKAPANDE- PROGRAMMERAR DU GYLLENE ENERGISFÄRER AV LJUS SOM SAMMANLÄNKAR DEN INRE TELEFONENS OLIKA KOMPONENTER OCH BILDAR EN VACKER STJÄRNLIKNANDE, HOLOGRAFISK STRUKTUR I DIN LJUSKROPP / AURA.

(Öron, Adams äpple, det tredje ögat, Medulla Oblongata/The well of Dreams, tinningarna, osv.)

 

EFTER AKTIVERINGEN HAR DU EN STÖRRE MÖJLIGHET ATT HÖRA SPECIELLA LJUDFREKVENSER SOM KAN VÄCKA DIN UPPMÄRKSAMHET OCH GÖRA DIG MERA ALERT VID BEHOV. (När du ska skärpa dig / vid viktig information / fara, osv.)

 

ÖVNINGEN KOMMER FRÅN BOKEN FRÅN ASK YOUR ANGELS. MARI ATON JALKANENS ÖVERSÄTTNING, RÖST & CRYSTAL TUNER-STÄMGAFFEL LJUDEFFEKTER.

LYSSNA VIA HÖGTALARE eller VIA ON EAR HÖRLURAR. :-)

 LÄNK TILL INSTALLATIONEN.

 

OM DU HAR SVÅRT ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA KAN DU VIA MAIL BESTÄLLA EN BILD AV MIG SOM UNDERLÄTTAR PROGRAMMERINGEN. PRISET FÖR BILDEN ÄR 60 KR.

1) Beställ via mail:atonworks@hotmail.com

2) Vänta på mitt svar!

3) Betala beställningen 60 kr med Swish 076-206 7110 EFTER jag har svarat dig.

 

Mäster Hilarion / Lagen om hjälp: "Fråga så får du svaret. Ett absolut löfte från högre intelligenser, mera utvecklade varelser, änglar och guider, att de hjälper oss om vi ber om det. Bunden till Karmas lag: du får hjälpen på det bästa sättet, sett ur det högre perspektivet. Även du skall hjälpa andra."