Känner du något när du tittar på bilden?

14.11.2016 13:58

Foto: Mari Aton