Hur SIRIUS-stjärnans energi kan öppna upp för högre medvetande i drömmar och meditation.

26.11.2019 14:51

 

SIRIUS (ALPHA CANIS MAJORIS)

 

Starlight Elixirs and Cosmic Vibrational Healing / Master Hilarion channeled by Jon C. Fox

 

När du kopplar upp till Sirius-energin i meditation eller genom att du använder Sirius-stjärn-elixir förstärkts kommunikationen mellan den fysiska kroppen och de eteriska kropparna. Detta är en stor fördel för dem som arbetar med healing = eliminering av negativa tankesformer.

 

Sirius-energin innehåller mycket viktig information om människokroppens transformation under denna tid av förändring. Människan börjar inse på ett högre plan hur hennes fysiska kropp och dess egenskaper fungerar och hon får djupare förståelse om hennes genetiska arv med Sirius. Även förståelsen om förbindelsen till Jord-planeten och dess byggstenar blir starkare.

 

När man vill hela den fysiska kroppen, samarbetar Sirius mycket väl med andra stjärnenergier, men individen skall be om det i sitt inre. Sirius-energian fungerar starkast på cellnivån och den tas emot genom de olika chakran. Det bästa tillfället för sådan healing är under vilan eller precis före insomnandet på natten. Indidens medvetande kan skapa fram en dröm som informerar om orsaken till sjukdomen.

 

När man arbetar med Sirius-energin förstärker detta ens förmåga att skifta frekvens i den fysiska kroppen så att den bättre anpassar sig att kontakta andevärlden och högre dimensionsnivåer. Då blir det enklare för personen att hålla sin energi-integritet under kontroll när andra intelligenser är närvarande, vilket underlättar och harmoniserar samarbeta / kommunikation under kanaliseringen. (Kontaktarbete CE-5.)

 

Mänsklighet behöver mera tro, tillit och högre medvetande, ej logik, under denna tid av stora förändringar. Hundraset skapades för att påminna människor om dessa egenskaper. PÅ ETT HÖGRE PLAN är de Sirianernas ögon och öron och sammanlänkar människor till dem. Hundarna påminner oss om den villkorslösa kärleken och dess enerma helande kraft!

 

Drömmandala den Blåa Solen av Mari Aton.

 

För ca 15-20 år sedan: "VARFÖR HAR JAG EN SÅDAN TRASIG RYGG?" FRÅGADE JAG OFELAS. 

Snart hade jag en dröm i vilken en grupp själar följde en guide. Vi vägleddes till en tvättlina på vilken fysiska kroppar hade hängts likt tomma sovsäckar. Guiden började berätta: "Den själ som tar den första kroppen kommer att arbeta på jordklotet med den och den saken. Den själ, som tar den andra kroppen, tar som sin arbetsuppgift det och det"... 

Och så gick det vidare. Den sista kroppen var helt trasig i magen och ryggen, kroppen hade nästan gått av i mitten!  Jag började gestikulera ivrigt för att få den!! Och den kroppen fick jag.

Jag hade alltså själv valt min kropp i andevärlden! Detta var mycket viktigt att förstå, mitt martyrtänkande försvann.

 
 
Texten är en del av "Kommunikation med ett blått väsen / Kommunikaatiota sinisen olennon kanssa" av Mari Aton.
 
 
 
Kroppen har varit en sträng lärare för mig och jag har lärt mig jättemycket om den och om andlighet. -Tack Ofelas & Komp.