GRATIS! TOLKNING TILL "THE ANGEL ORACLE"! Börja skriva terapidagbok! Ängladagbok!

13.03.2019 10:59

De Universella Lagarna:  


Lagen om hjälp: "Fråga så får du svaret. Ett absolut löfte från högre intelligenser, mera utvecklade varelser, änglar och guider, att de hjälper oss om vi ber om det. Bunden till Karmas lag: du får hjälpen på det bästa sättet, sett ur det högre perspektivet. Även du skall hjälpa andra."


Lagen om symboler: De andliga guiderna ger den största delen av sin vägledning i symbolform. De kan se i vårt inre kartotek och väljer de bästa, bäst passande symbolerna så att vi kan förstå vägledningen.


THE ANGEL ORACLEAsk Your Angels & The GRACE-process 1992.


ANDREW RAMER kanaliserade oraklet från sin skyddsängel SARGOLAIS.

Mari Aton Jalkanen översatte oraklet till svenska och finska.

Du kan korrigera textraderna själv, om du vill skriva ut tolkningen.

+ Läs om Copyright & änglakorten  i slutet av sidan.


HUR KONTAKTAR DU ÄNGLARNA MED ORAKLET? Mer info i slutet av sidan.
ÄrkeänglarnaUriel


Om du valde denna Ärkeängel kontaktar du en varelse vars namn betyder
" Guds Ljus" eller "Guds eld". Uriel är den östliga
beskyddaren och representerar den uppgående solen, morgonen, en ny
start, våren och den gula färgen. Uriel ger förändrande energi
till sinnet och bevakar sinnernas rike.Vetenskap, ekonomi och politik faller under Uriel domäner. Det inkluderar allt
från att rensa ut gifter till hungersnöd, hemlöshet och politiska
reformer. Uriels arbete omfattar system, organisationer och alla
frågor som har med arbete att göra.
Gabriel


Ängelns namn betyder `Guds Man` eller `Gud är min styrka`. Gabriel är den
sydliga beskyddaren som representerar dagens och solens hetta,

sommaren och den gröna färgen. Gabriel sammankopplar hopp, uppenbarelse,

kärlek och hjärta.


Om du valde Gabriel öppnar du dig för alla dessa kvaliteter och denna
Ärkeängels speciella provins. Det har att göra med kreativitet och
konst,känslor och alla våra relationer med djur, människor och
Änglar.
Raphael


Denna Ärkeängels namn betyder `Helad av Gud` eller `Gud Helar`. Han är
den västliga beskyddaren. Han representerar skymningen, kvällen,
hösten och den röda färgen. Raphael vaktar våra fysiska kroppar
och helar. Han representerar det växande huset och förändringen.
Om du valde detta kort är du mottaglig för dessa kvaliteter och
inriktar dig på den fysiska världen.


Kalla på Raphael om du arbetar med världsligt eller personligt helande på
alla nivåer, från sjukdom till missbruk och beroende.
Michael


`Vem är som Gud` är namnet på denna Ärkeängel. Michael är den
nordliga beskyddaren som representerar natten, vintern och den blå
färgen. Norden är andens och drömmarnas rike. Michael är fredens,
harmonins och det världsliga samarbetets väktare.


Medan du är på den andliga resan är det bra att komma ihåg den dolda
lärdom som han erbjuder oss. Ibland är vi så upptagna med att
finna svaren att vi glömmer bort att ställa de rätta
frågorna
. Kom i denna stund ihåg Michael, vars namn är en
fråga.
Änglakorten
(lila baksida)


Your Companion Angel / Den ledsagande ängeln


Denna ängel arbetar närmast dig i alla livssituationer. Din personliga
ängel är en lärare som tröstar dig och är en älskad vän. Vi är
vana att kalla dem för skyddsänglar. Med detta avses en fara som du
måste skyddas mot, vi rör oss mot ett sätt att leva då vi alltid
är trygga. Ju närmare du och din ängel kommer varandra desto
närmare kommer du denna verklighet.A Connecting Angel / Den förenande ängeln


Dessa änglar för samman grupper och relationer. De kallas också för
koordinations- och kollektivänglar. Varje gång två eller flera
människor möts följer dessa änglar med för att binda ihop
energier och intentioner. Några av dem är med oss en längre tid
medan andra är det bara temporärt, beroende på varaktigheten i
våra relationer. En av de förenande änglarna är alltid med varje
par, föräldrar, vänner, familjemedlemmar, medarbetare,
sammanslutningar, arbetsplatser, möten, klassrum, armeer och
nationer. Om du valde denna ängel skall du veta att det någon gång
under ditt liv kommer att finnas en relation som behöver klarhet,
helande eller förvandling. Den himmelska förenaren kommer flygande
till din hjälp.An Information Angel / Informationsängeln


De kallas också för registrerings- eller visdomsänglar. Deras
funktion är att ge information till dem som ber om det. Dessa änglar
är himlens bibliotekarier, väktare av de så kallade ´akasiska
böckerna´. De kan ge dig information direkt eller fylla ditt liv
med inspiration. Oftast arbetar dessa änglar med oss indirekt genom
att ge vägledning till den information som vi söker. Uppenbarelsen
kan komma i form av en bok som ramlar ner från en bokhylla, en film
som ger dig en sömnlös natt eller en sång som du inte kan glömma.A Dream-Worker Angel / Drömmarnas ängel


Dessa änglar är släkt med informationsänglarna men de arbetar med oss
när vi sover snarare än när vi är vakna. De kommer till oss i
olika medvetandetillstånd som trans och ut-ur-kroppen upplevelser.
Deras speciella domän är det undermedvetna. Om du valde denna
ängel, kalla på en av dessa himmelska reseledare medan du håller
på att somna eller när du mediterar.
A Healing Angel / Den helande ängeln


Dessa änglar väcker helaren inom dig för att underlätta helande inom
alla områden. De besöker sjuka, hjälper sjukhus och sjukhem samt
arbetar med medicin och helande. Om du drog denna ängel skall du
veta att någon del av ditt liv är redo att bli helad med hjälp av
himmelsk assistans. Du är på väg att lämna någonting som har
begränsat dig fysiskt eller på något annat sätt. Dessa änglar är
också kända som renande änglar.A Wiring Angel / Den förstärkande ängeln


Dessa är släkt med helande änglar. Men när helande änglar kommer in i
vårt liv för att återställa inre balans, reparera och rensa,
förbättrar förstärkande änglar vårt system och ökar vårt
medvetande. Helande änglar reparerar och förstärkande änglar
förbättrar. Om du valde denna ängel är du öppen för och beredd
att växa. Precis som helande och renande kan vara obehagligt kan
förstärkning kännas konstigt. Sjukdom kan vara kroppens sätt att
rena sig själv. Om du har förkylningssymptom men inte feber och du
vet att du inte är sjuk då håller du nog på att bli förstärkt.
Det kanske känns överväldigande men när processen är över
kommer du att känna dig klarare och mera närvarande och fokuserad.A Process Angel / Processängeln


I vårt liv behöver vi balans mellan rörelse och vila, blivande och
varande, förändring och stabilitet. Varje par av dessa kvaliteter
för med sig en processängel. En del av dem arbetar med
utforskningen av universum och hjälper oss att gå vidare medan
andra arbetar med dess oföränderlighet och hjälper oss att vila.
Processängeln ger dig insikt i ditt beteende och hjälper dig att nå
balans. Om du valde denna ängel har du kanske varit för passiv i
livet och behöver gå vidare. Processängeln kommer att hjälpa dig
med denna förändring. Å andra sidan kan ditt val berätta att du
är överaktiv och gör för många saker samtidigt. Processängeln
som är ansvarig för vila och lugn kommer att hjälpa dig att göra
förändringar för att nå balans.A Transformation Angel / Förvandlingsängeln


Dessa änglar är ansvariga för tankens och själens förvandling till det
materiella. De kallas också för uppenbarelseänglar och även
välsignelseänglar finns bland dem. I sitt arbete med förvandling
hjälper dessa änglar oss alltid när vi arbetar kreativt och de
assisterar dödens och födelsens högre änglar med deras uppgift.
Om denna ängel blev ditt val är det dags att skapa ett nytt sätt
att leva. En födelse eller bortgång i din närhet kan påskynda din
förvandling. Döden och födelsen kan jämföras med den förvandling
du måste genomgå. Nu är tiden inne att omsätta nya ideer i
handling och lämna de gamla som inte burit frukt. Om du valde denna
ängel förbered dig på att en snabb förändring kommer in i ditt
liv.A Pattern Angel / Mönsterängeln


De kallas också för planerings- och meningsänglar. Mönsteränglarna
hjälper oss att komma i kontakt med högre mönster i universum. De
bär dessa mönsterenergier och förmedlar dessa planer till
förvandlingsänglarna som hjälper dem att förvandla dem till
fysiska. Sedan kommer processänglarna och ser till att balansen
bibehålls. Om du drog denna ängel söker du större mening och
betydelse. För mönster och mening är detsamma. Men du kan inte
hitta mening i isolering. Meningen finns i relationer. Nu har du
kommit till den punkt på din andliga resa då det är dags att ta
kontakt med en av dessa änglar för att förstå din egen del i den
komplicerade skapelse som innefattar oss alla.A Reorganization Angel / Omorganisationsängeln


Om du valde denna ängel är det dags att kontrollera om du har fastnat
någonstans i ditt liv. Det är viktigt att komma ihåg att ju mer
bunden du är desto större blir omorganisationen med följande
omvälvning. Saker och ting kan gå upp och ner, in och ut eller till
och med försvinna som till exempel bilnycklar, jobb och relationer.
Detta därför att dessa änglar är ansvariga också för
borttagande. Eftersom deras arbete ibland kan vara överväldigande,
som det förvisso är meningen, blir de inte alltid varmt välkomnade.
All omorganisation går och strävar mot kärlek. Om du kommer ihåg
detta kan du känna dig lugnare mitt i alla dessa förändringar.
Omorganisation är en del av evolutionen. Nu är tiden inne att göra
djupgående själsliga förändringar. Det är likadant som det mitt
i städningen av garderoben kan kännas jobbigt. Men bli inte
överväldigad. Låt inte kaoset ta över, fortsätt bara, resultatet
är alltid värt det. Nya och mera tillfredsställande mönster
kommer fram medan du rensar bort de gamla.A Technology Angel / Teknologiängeln


Medan vi lär oss att samarbeta med dessa varelser och dela deras visioner
skapar vi saker som är mera balanserade, ekologiska och
livsuppehållande. Allt vi gör, från plast till stål, kommer från
Moder Jord. Teknologiänglar är släkt och samarbetar med
omgivnings- och naturänglarna. Om du valde teknologiängeln skall du
veta att alltid när du arbetar med tillverkade saker, från pennor
till stora datorer, helgar du verktygen och använder dem på ett
heligt sätt.An Environment Angel / Omgivningsängeln


Dessa är väktare av olika platser i världen: berg, vattendrag, skogar
och hav. De är också omgivningsänglar som beskyddar platser som vi
människor har skapat, hem, officiella byggnader, flygfält och andra
allmänna platser. Deras uppgift är att bibehålla och höja
platsens andliga helhet. Var du än är, stanna för en stund och bli
medveten om platsens omgivningsängel. Medan du gör så skall
ängelns närvaro öka känslan av beundran för skönheten av vår
planet och hjälpa dig att känna att du är en del av Allt-Som-Är.
Känner du så för du med dig respekt till varje plats som du
besöker.An Angel of Nature / Naturängeln


Dessa varelser är kusiner till omgivningsänglar. De arbetar med de fyra
elementen: Jord, Vatten, Eld och Luft. De inkluderar naturandar, alla
varelser som kallas för vättar, feer, tomtar och älvor. Medan
omgivningsänglarna är i kontakt med olika platser har dessa änglar
med olika livsformer att göra. De är väktare av allt från
pyttesmått till magnifikt, från virus till små runda stenar och
urgamla träd. Om du valde denna naturängel uppmanas du att kontakta
en av en myriad av konstant förändrande andar för att kunna möta
urkraften som är källan till allt liv.An Attunement Angel / Ceremoniängeln


Medan omgivningsänglarna tar hand om platser är dessa ansvariga för tid.
När du kontaktar en omgivningsängel blir platsen du besöker helig.
Men om du kontaktar en stämningsängel skapar du helig tid. För
deras arbetes skull kallas de också för ritual- och ceremoniänglar.
När som helst kan du nå harmoni när du mediterar eller ber. Kalla
på dem och de skall hjälpa dig att stämma dig till helighet i
varje tidlös stund. Om du valde denna ängel är det kanske dags att
skapa en formell ceremoni eller ritual som helgar ditt liv och dess
mening.An Angel of Peace / Fredens ängel


Fred är harmoni, fritt flöde av olika element som samarbetar med
varandra och genomsyrar kreativitet och växande, fred är en
genomträngande kraft i universum. Om du valde denna ängel är du
berättigad att föra samarbete och fred till människor och saker i
ditt liv. När du gör så öppnar du nya dörrar för fredens energi
att komma till vår värld. När du valde detta kort skall du veta
att du är en representant för den princip som håller på att
förvandla medvetandet på denna planet. Fredens änglar bär med sig
visioner och energi som vi behöver för att genomföra detta. Fråga
dig själv vilka dina djupaste drömmar är och var medveten om att
när du skapar fred i ditt liv skall större drömmar än dessa bli
verklighet för oss.


An Angel of Grace / Nådens ängel


Dessa änglars arbete är att väva samman materiella och andliga domäner.
Dessa änglar slutar aldrig att väva. Vem som än korsar deras stig
vävs Guds kärlek och godhet med i deras arbete och de upplever
detta. Nåd kommer som en obunden present som berikar och sätter
fart på våra liv. Om du någonsin har upplevt glädje mitt i din
sorg då vet du vad behag och grace är.Rådgivande kort (grön baksida)Visit a wise person / Besök en vis person


Det finns många olika slags kloka personer, både inre och yttre. Valet
av detta kort kan innebära en inbjudan till att sitta med den äldsta
i kommunen, med en filosof eller en lärare. Det kan vara en kallelse
till att samarbeta med någon som du respekterar eller att resa in i
ditt inre för att möta den visa person som du bär inom dig. Det
kan vara den gamling som du kommer att bli eller den som du har varit
i ditt tidigare liv. Genom den vise skall änglarna komma till dig
med ord eller i tystnad, en gest eller en känsla.


Create a sacred space and create your own ritual /


Skapa en helig plats och din egen ritual


Detta kan vara en meditation som du utövar i hörnet av ditt rum eller en
dans som du dansar i en skogsglänta. Om du valde denna händelse,
kan du förstå att genom skapande av helighet skall en ängel
kontakta dig, dansa med dig och be med dig. Låt dig fördjupas och
expanderas i och med denna kontakt.


Be with a plant, an animal or with the Earth Itself /


Var tillsammans med en växt, ett djur eller själva Jorden


När du är i harmoni med planetens alla livsformer kommer den ängel som
du behöver att kommunicera med dig. Ta dig tid för att möta
världen. Sitt med ett träd, lek med ditt sällskapsdjur, gå in i
skogen eller en park, klättra på ett berg. Ta chansen att förenas
med planeten. Lägg dig i gräset eller i sanden. Känn vinden. Öppna
himlen ovanför dig. Medan du gör detta öppnar du en möjlighet för
den ängel, som du har valt, att komma till dig, att viska till dig i
löven, i vinden, i vågorna.


Do nothing / Gör ingenting


Sluta titta efter, hungra och leta. Slappna av och änglarna kommer till
dig på deras sätt och i deras tid. Du skall veta att du inte
behöver göra allt själv. I själva verket behöver du inte göra
någonting. Låt änglarna komma till dig på det sätt de tycker är
bäst. Det kan ju hända när du minst anar det. Lugna ner dig och ge
efter, kapitulera. Släpp kontrollen och låt änglarna göra allt
arbete.Do something new / Gör någonting nytt


Ofta är vi som fångar av våra vanor och rutiner. Vi lägger inte märke
till hur enormt och fullt av möjligheter livet är. Om du valde
detta kort är det dags att göra någonting nytt. Kanske är det
dags att göra någonting du har varit rädd för, någonting som
utmanar din andlighet eller dina fysiska möjligheter. När du testar
dina gränser expanderar du dina möjligheter för att få bättre
självkänsla och du förnyar din självtillit. Du känner dig
livligare och full av energi.Spend time with someone you love / Tillbringa tid med någon
du älskar


Skapa lite speciell tid för att vara tillsammans med den som du älskar
mest. Bestäm en träff med en gammal kompis. Om du inte har någon
speciell person i ditt liv just nu kan du bjuda in kärlek och
vänskap. Besök din gamla mormor eller någon annan släkting. Hälsa
på en granne. Det händer att vi glömmer bort att tillbringa tid
med dem som vi tycker om, vi glömmer att kärleken finns där.Spend time alone in a beautifull place / Tillbringa tid
ensam på en vacker plats


Skönhet är närande. Låt dig själv vila och bli helad av den skönhet som
vår planet erbjuder oss eller som vi människor har skapat. En
moske, en katedral, en vacker trädgård, ett torn med en vacker
utsikt kan vara sådant. Medan du är där, känn änglarna omkring
dig och ta emot deras skönhet.Visit a healer / Besök en helare


På samma sätt som ett besök hos en vis person kan även detta vara
antingen en inre eller en yttre resa för att vi är själva våra
bästa helare. En kär vän kan vara en helare. En bild som anses som
kraftfull kan vara helande. Kanske indikerar detta val att du behöver
omhändertagande eller massage, att någon ger dig näring. Är detta
en påminnelse om ett läkarbesök som du har flyttat längre fram i
framtiden? Lugna ner dig och lita på att du kommer att hitta svaret
på denna fråga. När du besöker en helare kommer änglarna att
vara där för att samarbeta med och genom denna person och att
fördjupa ditt helande.Just have fun / Ha bara roligt


Detta kan vara det svåraste äventyret av alla! Ofta är det så svårt
att känna sig lätt och fri, känna sig överflödig med behag. Men
när du gör så skall änglarna vara där med dig, skrattande och
glada. En del människor vill aldrig växa upp därför att de tycker
att vuxna inte har roligt. Men att ha roligt är enkelt och innebär
att vara levande, att njuta av varje stund. Om du tror att du har
glömt detta, skall du veta att du en gång i tiden visste hur man
gjorde. Att ha roligt är som att cykla. Du kan inte glömma hur man
cyklar, du kanske glömmer bort att göra det.Visit a sacred place and participate in a ritual /

Besök en helig plats och delta i en ritual


På ett annat sätt än med tidigare inbjudan att skapa helighet kallar
denna del av din tolkning dig att ta del i någonting som är
stadgat, traditionellt, någonting som är historiskt inrotat. Det
kan vara en tradition som du har vuxit upp med eller något annat.
När du valde detta kort blev du uppmanad att öppna dig för
änglarna genom att hänge dig åt någonting utanför dig själv. Du
behöver inte göra jobbet. Du skall bara låta någonting yttre och
urgammalt påverka dig.Talk to someone who has known you for a long time / Prata
med någon som har känt dig länge


Det kan vara en förälder eller en gammal vän, syskon eller någon som
du har förlorat kontakten med och behöver leta fram. Om du valde
detta kort skall någon som har sett dig att växa genom tiderna ge
sin röst till änglarna och säga till dig vad änglarna har att
säga. Just det som de säger är kanske inte det du förväntar dig
eller vill höra. Men det är vad du behöver höra för att växa.
Kanske vill de att du skulle kontrollera några självbegränsande
mönster eller du blir tvungen att känna igen något underbart som
du har förnekat.Do something you don´t like to do / Gör någonting du
inte vill göra


Man kan lära sig mycket om man studerar sina fördomar och sin motvilja
mot saker. Valet av detta kort kan hjälpa dig att se hur begränsad
av dem du är. Det finns saker som vi inte vill göra därför att de
är oetiska mot vår natur, men det finns också sådana som vi
undviker av rädsla eller stolthet. Detta kort ger en möjlighet att
släppa begränsningar. Känn efter ditt motstånd och se om du kan
släppa det. Fråga dig själv vad det är som gör att du känner
dig olustig. Var så öppen och mottaglig som du bara kan. Känn
änglarnas närvaro. De finns där när du går genom dina fördomar
och rädslor. Dansa och gläd dig över ljuset.
Look for a power object / Leta efter ett kraftobjekt

Ett kraftobjekt fokuserar dina energier på meningen med ditt liv. Det
kan vara en bok, en kristall, en sten, en ovanlig träbit som du
hittar i skogen eller ett speciellt snäckskal som du hittar när du
promenerar på stranden. Sökandet efter ditt kraftobjekt är en
pilgrimsresa till den del av dig själv som du är redo att hedra och
känna igen.
Det
är den del som kommer ihåg varför du kom till denna planet och vad
du har här att göra.

Genom detta objekt är du berättigad att känna dig själv bättre
och vara mera dig själv.


Give something away / Ge bort någonting


Det kan vara någonting du älskar, någonting du aldrig använder eller
någonting du står fast vid och som ger dig negativa associationer.
Det kan vara värdefullt eller värdelöst. Själva handlingen att ge
bort någonting gör dig friare och ger plats åt någonting nytt. Du
skapar en möjlighet för en änglagåva. Den kanske inte kommer på
en gång. Den kommer i änglatid. Var öppen att ta emot den och
tacka när den kommer.
Make something / Skapa någonting


En bild, en maträtt, en dans, en tröja, en dikt. Bjud in änglarna
medan du arbetar. Välkomna dem som muser som inspirerar dig till att
ansluta dig till den delen av dig som är lika kreativ och rik som
livet självt. Din kreativitet kan frambringas genom ett skämt, en
dikt, blommor som du planterar i din trädgård. Då du valde detta
kort, kom ihåg att vi alla skapar med Gud. Låt dina kreativa
impulser flöda fritt, lätta som solstrålar, skimrande åt alla
riktningar.
Connect through a book, record, film, TV or art / Ta kontakt
genom musik, en bok, en
film, TV eller konst


Om du valde detta kort skall änglarna komma till dig genom någon
annans kreativa arbete. Det kan vara en bok som du läser. En film
kan berätta vad du behöver höra. En målning eller en dans kan
vara så full av änglakontakt att glädjen smittas till dig.
Någonting har skapats därute med information för just dig. Det kan
ha skapats för tusen år sedan eller igår. Där finns det någonting
som väntar på att tala till dig, som är skapat för dig. Lita på
att änglarna flyger till din hjälp.
Surrender for each moment / Ta vara på varje stund


Om du valde detta kort uppmanas du att möta änglarna i varje stund,
glad eller sorgsen, rolig eller skrämmande. Varje stund är en
lärare. Ingenting som händer är ett misstag, det finns inga
missöden. Varje situation i ditt liv har någonting att lära dig.
Ett ´misstag´ kan lära dig mer än en ´rätt´ handling. Kom ihåg
detta. Du skall veta att när du tar vara på varje stund finns det
änglar där som stödjer dig när du upplever den stora helheten med
Allt-Som-Är.Incubate a dream / Skapa en dröm


Detta är ett av de enklaste sätten att låta änglarna komma till dig.
När du håller på att somna bjud in en ängel att byta tankar med i
drömmen. Du kan be ditt drömmande jag om en dröm för en viss
situation och lita på att en ängel skall tala till dig när du
sover. Det kan ta flera nätter att skapa en dröm men om du har
tålamod så kommer den. Du kan be om hjälp för att känna igen din
ängel i drömmen.


Turn to another oracle / Vänd dig till en annan rådgivare


Då du valde detta kort erbjuds du att ta emot änglavägledning genom
att använda ett annat sätt att spå. Det kan vara ett annat verktyg
att spå med som runstenar, tarot-kort eller ´I Ching´. Detta kan
vara en signal att kontakta en spågumma som läser i din hand eller
att beställa ett horoskop. Om du valde detta kort, lita på att din
intuition leder dig tillrätta och att din ängel möter dig där.
Open a book at random / Öppna en bok slumpmässigt


Det kan vara en bok som du älskar eller vilken gammal bok som helst, som
du vill ta ner från bokhyllan. Du skall veta att änglarna kommer
att hjälpa dina händer att öppna boken på rätt sida och sätta
fingret på det rätta stället. Orden berättar det du behöver
veta.
Remember something from your childhood /

Kom ihåg någonting från din barndom


I barndomen är vi alla mycket nära änglarna, då var det enklare f

ör änglarna att vara med oss. Genom att minnas någonting från din barndom,

någonting som du gjorde eller tänkte, kände eller ville göra skall änglarna

nå till dig igen i oskuld och glädje. Det kanske hjälper dig om du tittar

på gamla barndomsfoton eller på någonting som du hade när du var barn.Let the angels write through you /

Låt änglarna skriva genom dig


Nu är tiden inne att sitta lugnt och utbyta tankar direkt med en ängel.

Ta all den tid som behövs för att göra denna GRACE-process och låt den ängel

komma fram som du valde från den stora änglagruppen. (I boken ASK YOUR ANGELS

finns tydliga instruktioner om hur man gör denna process.)

Låt ängelns visdom krydda orden du skriver. Detta är även en möjlighet

att samtala med ängeln på det sätt som du har lärt dig.Expect guidance from a stranger /

Förvänta dig vägledning av en främmande person


Du kan aldrig veta om någon är en ängel i förklädnad.

Inte heller kan du veta när en ängel talar till dig genom någon

som du inte känner. Detta kan hända i en buss eller när du står i kö.

Håll öronen öppna.

När du minst anar kommer det en främling och ger dig information om

den del av ditt liv som behöver belysas. Det kan vara en ny riktning

som du inte hade tänkt på. Ofta är det lättare att prata med

främmande personer än med vänner och det kan ju även hända att du själv

säger det du behöver höra.Expect guidance from the unexpected /

Förvänta dig vägledning från det oväntade


Änglarna lever i en domän av flytande tid och rum.

Om du valde detta kort så skall du veta att en ängel skall komma

till dig på ett sådant sätt

som ingen kan förutseinte ens detta orakel.VILL DU KÖPA MARI ATONs ÄNGLAKORT? 

Mina änglabilder föreställer änglarna som LJUS.

Andrew Ramer skrev till mig att korten är: "DELIGHTFULL!" = "HÄRLIGA!"HUR KONTAKTAR DU ÄNGLARNA MED ORAKLET?


Tänd ett ljus eller en rökelse. Ha änglakorten och en anteckningsbok till hands. Meditera gärna innan du börjar, det finns behagliga meditationsövningar i boken Ask Your Angels.

(Meditationerna finns på svenska och finska på Mari Atons hemsida: www.spirit-arm.se)


Sedan:

Sätt dig och andas medvetet, ta ett par djupa andetag.

Om du har en fråga till Änglarna, koncentrera dig på den. Om du inte har det räcker det bara med att bjuda in Änglarna i ditt liv. Tacka Änglarna redan på förhand.


När du är färdig blanda korten tillsammans med de fyra Ärkeänglarna med framsidan neråt. Du kan lägga korten framför dig på bordet eller bara dra ett kort ur leken.

Den vänstra sidan av din kropp är ansluten till din högra hjärnhalva som är den intuitiva sidan, så du kan välja korten med vänster hand. Välj ett av korten och lägg det vid sidan om med framsidan neråt utan att titta på det.


Sedan kan du blanda 16 olika Änglakort och välja ett av dem. Lägg det vid sidan om, framsidan neråt.

Slutligen kan du blanda de rådgivande korten och välja ett av dem. Du kan titta på det direkt samt ytterligare två andra kort.


Tolka korten. Du kanske vill skriva ner Änglarnas råd i din dagbok.-Glöm inte datumet!


Pris: 95 kr + portot 36 kr (131 kr).

Klicka HÄR

Har dem tagit slut på Tradera? Mejla mig!


Bilden är från tryckeriet 1994.


"The Angel Oracle is the property of Andrew Ramer and is being sold in

this limited edition with his permission".Läs även om Andrews tackbrev till mig!


JAG ÄR TACKSAM FÖR EV. DONATIONER!!

Du kan Swisha: 076-206 7110.