Goda råd från 1600-talet.

24.03.2015 10:07


"Vandra lugnt i brådskan och larmet - minns vilken frid som kan finnas i tystnaden.


Lev i sämja med andra människor, så långt det är möjligt utan att förneka dig själv. 


Hävda din sanning lugnt och högt, lyssna också till vad andra säger,
även dårar och ignoranter har sin berättelse. 


Om du jämför dig med andra, kan du bli bitter eller inbilsk, 
ty det kommer alltid finnas någon som är bättre eller sämre än du. 


Undvik de högljudda och aggressiva, ty de är en plåga för själen.


Gläds åt det du uppnått och åt de planer du gör upp. 
Gör det du gör med hjärtat, hur oansenligt ditt arbete än är, 
när lyckan skiftar är det ett beständigt värde.


Var försiktig i dina företag, ty världen är full av svek. 
Men låt inte detta skymma den sanna dygden,  många strävar efter höga ideal och livet är fullt av hjältemod.


Var dig själv och trotsa framför allt inte känslan: 
var inte cynisk inför kärleken, ty i jämförelse med all strävhet, kyla och alla besvikelser,
är hon evig som gräset.


Mottag sorglöst vad åldern bär med sig, uppge utan bitterhet ungdomens attribut. 


Utveckla din själsstyrka, så att den kan bli ett värn vid en plötslig olycka. 
Men plågas inte av fantasifoster. Mycken ängslan föds ur ensamhet och leda.


Behåll en sund disciplin men var mild mot dig själv. Du är ett barn av
världsalltet, liksom stjärnorna och träden har du rätt att
vara här, oavsett om det står klart för dig eller ej. 


Betvivla inte att världsalltet är sådant som det borde vara. Förbli
således i fred med Gud, vad du än tror om hans existens, vad
du än upptas av och vad du än åstundar.


I gatularmet, i livets förvirring, förbli i fred med din själ. Med
all sin förljugenhet, sin möda och sina skingrande drömmar är
denna värld alltjämt härlig. 


Var aktsam, försök vara lycklig."Text sagd funnen i en kyrka i Baltimore,    
daterad 1692. 

Bildkonstnär: Hieronymus Bosch, "Christ carrying the cross".


Tack kära Anna-Liisa att du gav mig denna text när jag var ledsen...