Gudinnans Upptäcktsfärd Till Kosmos: G.U.T.K. Psykonavigering /Shamanism: möt gudinnorna och dina änglar. Alla delar av dig!

08.10.2015 20:01

"GUDINNANS UPPTÄCKTSFÄRD TILL KOSMOS" G.U.T.K

 

"Mänskligheten behöver mera tro, tillit och högre medvetande, ej logik, under denna tid av stora förändringar".  Master Hilarion.

 

"Starlight elixirs and cosmic vibrational healing". Master Hilarions budskap om stjärn-evolution och stjärnornas helande förmåga. Stjärnmeditationer expanderar ditt medvetande.

 

Du är hjärtligt välkommen att upptäcka dina inre dimensioner och medvetandenivåer under denna kraftgivande inre resa...

G.U.T.K. grundar sig på shamanistisk psykonavigering där du leds till varandets subtilare nivåer.

Du får lyssna till en guidad berättelse med fantastiskt vacker musik. 

Du besöker astralt / "i fantasin" tre olika eteriska stjärntempel. 

 

Du erbjuds en möjlighet att komma i kontakt med ditt multi-dimensionella väsen och din själsliga databank. (ca 45 min x 2) 

 

Du kan ta emot insiktsfull information och symboler som du kan hela dig själv med, resan startar en positiv process i dig. (Helandet och renandet av de subtila kropparna.)

 

Du skall få en möjlighet att göra anteckningar under pausen eller efteråt.

I berättelsen möter du 13 gudinnor som repsenterar Skaparens feminina aspekter som finns i oss alla. (Gudinna-mytologi.)

Du möter även din stjärnguide och din ljusängel.

Detta sker under resan: Planetarisk healing & Invigning i hologram-pyramiden.

 

 

De Universella Lagarna som är kopplade till kursen:

 

Lagen om hjälp. Lagen garanterar absolutiskt att varelser på högre utvecklingsnivå skall hjälpa dem som är på lägre nivå och ber om hjälp.

 

Lagen om symboler. Våra guider ger oftast information till oss i form av symboler. De kan se våra programmeringar och trosuppfattningar och kan välja den som passar bäst för tillfället.

 

 

 

"Starlight elixirs and cosmic vibrational healing": Master Hilarions budskap om stjärn-evolution och stjärnornas helande förmåga. Stjärnmeditationer expanderar ditt medvetande.

 

Du besöker astralt / "i fantasin" tre olika eteriska stjärntempel.

 

 STJÄRNORNA:

 

Alnitak: Meditation på denna stjärna kan hjälpa dig att öppna upp dina psykiska funktioner som fjärrskådning, telepati och det inre seendet. Solen och Alnitak är en stark kombination som kan hjälpa människor att öppna upp sina psykiska funktioner.

 

Spica: Meditation på denna stjärna kan hjälpa dig att bearbeta informationen från den supermedvetna nivån. Kontakt med det Högre Jaget, själsgrupp och Själen förstärks. Spicas kraft kan hjälpa dig att få större aura, då kan du arbeta med högre andliga krafter och energier. Tex distanshealing/kanalisering kan bli starkare!

 

Gertab: Meditation på denna stjärna kan hjälpa dig att förstå dina tidigare liv och förstärka kontakten med den astrala världen, fördolda emotioner kan komma fram. När den omedvetna emotionella blockaden är borta kan individen förhöja sitt medvetande.

 

Sirius-stjärnan finns med i berättelsen som ett kraftdjur.

Sirius-energin innehåller mycket viktig information om människokroppens transformation under denna tid av förändring. Meditation på Sirius kan hjälpa dig att förstärka kommunikationen + energi-integriteten mellan den eteriska och den fysiska kroppen. Eliminering av negativa tankeformer är A & O i detta!

 

Under resan  återtar du kontakten med Galaxens kraft (Sofia- Den villkorslösa Kärleken) och förankrar den till Jorden.

 

G.U.T.K. aktiverar din intuition och förstärker din ljuskropp!

 

Allting är möjligt om du har ett öppet sinne.

 

Nu erbjuds G.U.T.K. till enskilda personer. 

Ca 3-4 timmar hos Mari Aton kostar endast 500 kr /person.

 

 

G.U.T.K. Skapades år 2002 och har varit en ENORM källa av kraft och inspiration till många och inte minst till skaparinnan själv! Resan tilldelades också ett "stort" stipendium på 30 000 kr av en andlig stiftelse som lär ut metafysik och healing i Finland.

 

Ca 8 år sedan träffade jag John C. Fox/Master Hilarion-kanalen i Helsingfors. Jag frågade honom om G.U.T.K. och då började han kanalisera Master Hilarion! Budskapet (på engelska) var ungefär så här: "Den är mycket viktig, ljusets änglar och de Upplysta Mästare vill att du fortsätter med den. Tack Mari Aton!"


 

SURGUBBARNA SÄGER: "DET ÄR RENA FANTASIER!" 

-BRA! FANTASIN ÄR TANKAR FRÅN DEN FEMTE DIMENSIONEN!

 

Kolla en fantastisk video på YouTube: youtu.be/JAOfTpvHiJk

 

 

FRÅN BOKEN "STARLIGHT ELIXIRS AND COSMIC VIBRATIONAL HEALING":

 

"AS HUMANITY EVOLVES, PEOPLE BEGIN TO SENSE THE POSSIBILITY OF BEING A PART OF GALACTIC CIVILIZATION, INTERGALACTIC AWARENESS, DEEPER AWARENES OF THE NATURE OF A LIVING UNIVERSE AND MORE IMPORTANTLY, A LIVING GALAXY."