Frankrike förbjuder mobiler i skolorna!

19.12.2017 21:08


Den fantastiska STRÅLSKYDDSSTIFTELSEN informerar bl.a om att:

Frankrike förbjuder mobiler i skolorna!


Frankrikes skolminister Jean-Michel Blanquer meddelade den 10 december i en TV-intervju att mobiltelefoner förbjuds i franska skolor till och med högstadiet.


Han framförde även att det vore bra ur hälsosynpunkt om barn upp till sju års ålder rent av inte använde skärmar alls.


Den franska skollagen förbjuder redan användning av mobiler under lektionerna.


Kalifornien varnar för hälsorisker med mobiler

Forskning tyder på att användning av mobiler kan påverka människors hälsa i form av förhöjd risk för hjärncancer, lägre antal spermier samt huvudvärk, påverkan på minne, inlärning, sömn och beteende.

Eftersom användningen fortsätter att öka, särskilt bland barn som kan vara särskilt känsliga, samtidigt som forskare är oense om riskerna, har Kaliforniens Folkhälsomyndighet gett ut en broschyr som ger råd om hur exponering för mobilstrålning kan minskas.