Ett exempel hur bra pendel och änglaorakel-korten fungerar ihop.

22.09.2018 11:39
 
Ett exempel hur bra pendel och änglaorakel-korten (The Angel Oracle / Ask Your Angels) fungerar ihop:
För fredagen 21/9 2018:
 
  • Michael (olika medvetandenivåer)
  • Connecting angel (sammanlänkar till sanningen och sanna relationer)
  • Visit a wise person (kan vara en yttre  eller inre person)

Jag ville testa om jag kunde "trolla" pengar samma dag med hjälp av pendeln. Ville få meddelandet med "ettor och nollor" (binary code).

 

Här är pendelmeddelandet: 001101100000100110011. Jag kollade på Binary code generator vad det betyder och svaret var: "6".

 

Tog fram min Angel numbers-boken och läste från nummer 6

 

"The number 6 relates to earthly material, such as possessions, planetary issues, and concrete tangibles. Be carefull to balance thoughts or worries about the material with a focus and faith in the spiritual."

 

Efter ca 2 timmar fick jag en beställning på distanshealing till 5 personer och betalning på det!! 

 

TESTA DIN ÄNGLAR!