Änglaorakel-metod. Börja skriva dagbok. Spå dig själv och andra!

30.03.2020 12:07

 

 

Dem bästa råden kommer inifrån. Alla människor har en ängla-aspekt som man kan kommunicera med.

 

Det behöver inte alls vara så märkvärdigt, du kan testa dina änglar med Änglaoraklet = The Angel Oracle är kanaliserad av Andrew Ramer från Sargolais-ängeln. Oraklet är en del av GRACE-övningar.

 

Originaltexten kommer från boken Ask Your Angels

 

 

Ask Your Angels: VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT SKRIVA?

 

När du har skrivit ner änglameddelandet på en gång, då kan inte du senare bara strunta i det, som "det där har jag bara hittat på..."

 

Att skriva är ett vackert sätt att förvara information om den delikata kontakten och hur den utvecklas. När du senare läser dina kanaliseringar, kommer de att berika ditt liv med kärlek och klarhet som är typiskt för änglameddelanden.

 
Ur boken "Människan och hennes Ängel."
 

I vår moderna civilisation har människan fjärmat sig allt mer från sin ängel. Men förbindelsen är inte helt bruten och den kan förstårkas och levandegöras genom människans ansträngningar. 

 

För ängeln är människans ständiga följeslagare. Den överblickar hennes öde, medverkar i planen för hennes liv, bistår henne i prövningar och svårigheter och ställer olika framtidsmöjligheter i hennes väg.

 

Varje natt möter vi vår ängel och delar med den det som vi för med oss som frukter från den gångna dagen. Och varje natt skådar tillsammans med vår ängel den kommande dagens händelser.  
 

 

 

Vill du beställa mina enkla änglakort som jag gjorde på 90-talet? Mejla mig.

 

Originalkorten är finare än dem tryckta, jag målade dem med akvarellfärger. Se en VIDEO.