Kliniska tester visar att den tyska Mind Machinen LAXMAN är suverän mot stress!

23.11.2014 15:10


ENDAST INFORMATION!Modernt inom stresshantering / mentalträning: 


LAXMAN INNERTAINMENT SYSTEM styr varsamt dina hjärnvågor med vackra färger och inspirerande musik & rytmer.


 • Kliniska tester visar att den tyska Mind Machinen LAXMAN är suverän mot stress!


 • Ljus och ljud aktiverar olika delar av hjärnan.


 • Blodcirkulation stimuleras och därmed neuronerna och minnet.


 • LAXMAN ökar LIVSLUST och KREATIVITET.
Video 1.     Video 2.


Om de vetenskapliga studierna och dyl. kan du läsa HÄR.


Infovideo om de olika hjärnvågorna och hur en Mind Machine kan påverka hjärnan. (Eng.)


Laxman har massor med program. Alla är underbara!


Här finns några av dem:

 • ACROSS (activate alpha-20 min)

 • UNDERWATER (relax alpha-20 min)

 • COUNTRYSIDE (relax alpha-20 min)

 • BEACH (meditation theta-20 min)

 • DIDGERIDOO (activate alpha-20 min)

 • CHANTING (focus alpha-20 min)

 • BIONIK (create theta-20 min)

 • LOVELY (dream theta-20 min)

 • HIGHLANDS (escape delta-20 min)

 • MEDITATION (alpha-25 min)

 • VIBRATIONS (sleep delta-20 min)

 •  Vänligen läs även om HEMI-SYNC-teknologi.


Laxman passar inte gravida, epileptiker eller personer som har haft psykos.


 OFELAS-HEALING & LAXMAN = BLISS!


OFELAS-DISTANSHEALING  / HEALINGBÖN MED PENDEL ÄR BRA KOMPLEMENT TILL SKOLMEDICINEN, DEN HELAR OCH REPARERAR LJUSKROPPEN OCH ÖPPNAR KONTAKTEN MED JORDEN. DEN FÖRSTÄRKER DEN ELEKTROMAGNETISKA DELEN AV MÄNNISKAN.


Läs mer: https://www.spirit-arm.se/kontakta-oss/