DE UNIVERSELLA LAGARNA

29.11.2018 12:30

"The Emerald Door" with floating spheres av Mari Aton.


DE UNIVERSELLA LAGARNA


The law of manifestation.

Lagen om manifestering: "Känn dig själv". Du är en varelse med gudomlig skaparkraft.


The law of reflection.

Lagen om spegling: "inre-yttre, mikro-makro".


The law of Karma.

Lagen om Karma: "Varje tanke och känsla lämnar sitt spår".


The law of permanence.

Lagen om stabilitet:" Själens lärdomsprocess i livet motsvarar mängden av själssubstans varelsen har."


The law of opposite expression.

Lagen om motsatserna: "yin-yang, ljus och mörker, Guds olika aspekter".


The law of cycles.

Lagen om cykler: "kosmisk ut-och inandning i alla processer".


The law of thought.

Lagen om tankens kraft: "Människan är vad hon tänker på att hon är."


The law of love.

Lagen om kärlek: "Kärleken är som klistret som håller ihop hela Universum".


The law of help.

Lagen om hjälp: "Fråga så får du svaret. Ett absolut löfte från högre intelligenser, mera utvecklade varelser, änglar och guider, att de hjälper oss om vi ber om det. Bunden till Karmas lag: du får hjälpen på det bästa sättet, sett ur det högre perspektivet. Även du skall hjälpa andra."


The law of speech.

Lagen om det talade ordet: Det talade ordet är lika kraftfull som tankarna, men mera fysisk i sin kraft".


The law of symbols.

Lagen om symboler: De andliga guiderna ger den största delen av sin vägledning i symbolform. De kan se i vårt inre kartotek och väljer de bästa, bäst passande symbolerna så att vi kan förstå vägledningen.

(- Lägg märke till om någon symbol dyker ofta i ditt liv...)


The law of process.

Lagen om utveckling: "allting förändras, ständigt, allting är föränderligt!" (Lagtexten är en lathund från mina gamla änglakurser. Det finns säkert en bättre version på nätet.)


NYTT 2019!

 Universal Laws and Spiritual Progress