Crop Circle with Central Tree -min tolkning på symbolen: SILICA

06.08.2020 07:34

Se bilden på silicas strukturformel: https://www.chm.bris.ac.uk/motm/silica/silicah.htm

-
-
-

Foto: Mari Aton. Kristallen kom på mycket märkligt sätt till mig från Frankrike! LÄNK.

-
-
-

KRISTALLER KAN TA EMOT, LAGRA OCH SÄNDA.....

MÄNNISKOR OCKSÅ KAN TA EMOT, LAGRA OCH SÄNDA INFORMATION I ELEKTROMAGNETISK FORM.

-
-
-