ÄNGLATRUMMAN / Advanced Basic Grounding Meditation (Ask your Angels-bok GRACE-process)

24.12.2015 11:51

 

 

Kontakt med Moder Jord; matter/mother/mother earth. Hon ger oss den fysiska kroppens alla beståndsdelar.

 

Öppna din kontakt med henne genom denna meditation: https://www.spirit-arm.se/news/anglatrumman-advanced-basic-meditation-ask-your-angels-/

Hitta dina helande mineraler, växter och ditt kraftdjur!

 

Änglatrumman förstärker kontakten med dina andliga aspekter/ängeln/anden i dig, väver samman ANDE OCH MATERIA.  Aktivera ditt tredje öga med Ärkeänglarna!

 
 
 

Kontakten med planeten är Andlighetens A & O.

 

Människan har olika medvetandenivåer inom sig:

 

  • Mineralrikets medvetandenivå: röd, baschakrat

  • Växtrikets medvetandenivå: orange, sexchakrat

  • Djurrikets medvetandenivå: gul, solar plexus-chakrat

  • Människorikets medvetandenivå: grön, hjärtchakrat

  • Världens Själ medvetandenivå: Akvamarin, thymuschakrat

  • Änglarikets medvetandenivå : himmelsblå, halschakrat

  • Ärkeänglarnas medvetandenivå: Indigoblå, tredje ögat på pannan

  • Gud/Gudinnan/Allt som Är: violett, kronchakrat på hjässan

 

Källa: Ask Your Angels / GRACE-process. (Ballantine Books)

 

 

För mig är grundning medicin! Varje morgon när jag vaknar så tar jag mentalt kontakt med planetens inre, den energiförbindelsen ger mig lugn.

 

Jag gör övningen igen om jag har varit i city där det finns mycket strålning. Min teori är att all elektronisk strålning skadar energifältet och bryter kontakten med Jorden. Detta skadar människan på många olika sätt...