Distanshealing med pendel =  "bön" med pendel. (Clearings.)


Bortom det fysiska är allt liv ett. Därför fungerar bön / pendelhealing.


The law of love.

Lagen om kärlek: "Kärleken är som klistret som
håller ihop hela Universum."


The law of help.

Lagen om hjälp: "Fråga så får du svaret. Ett absolut löfte från högre intelligenser, mera utvecklade varelser, änglar och guider, att de hjälper oss om vi ber om det.


Bunden till Karmas lag: du får hjälpen på det bästa sättet, sett ur det högre perspektivet. Även du skall hjälpa andra."

De universella lagarna