DET NYA HJÄRTAT & OFELAS-DISTANSHEALING

LINKKI SUOMENKIELISEEN!

 
 
 

"När mänskligheten utvecklas, öppnas det NYA chakran inom oss.

 

Ett chakra är thymus-chakra som har med änglakontakt  att göra. Det finns mellan hjärtchakrat och halschakrat. Färgen är akvamarin. Änglar är öppna för all liv och detta chakra stödjer oss när vi skall lära oss att vara i kontakt med varandra. Thymus-chakras funktion är att generera med fred och Universell Kärlek. 

 

Där finns det också en förbindelse med thymus-körteln, en viktig del av vårt immunsystem och det hjälper oss att kämpa emot cancer, AIDS, hjärtsjukdomar, stroke och andra sjukdomar.

 

Thymus-chakrat kallas också för DET NYA HJÄRTAT och det hjälper oss att ta kontakt med Världens Själ." 

Källa: Ask Your Angels. Ballantine Books.

 

 

VILL DU BESTÄLLA  OFELAS-DISTANSHEALING SOM KAN HA RENANDE OCH STIMULERANDE EFFEKT PÅ THYMUS CHAKRANS ETERISK-FYSISKA DELAR? 

 

-DIN ENERGIKROPP BLIR RENAD (ANTIPARASIT-PROGRAM TILL MERIDIANER, CHAKRAN, ETERKROPP).  

-ENERGIKROPPEN FÅR BÄTTRE KONTAKT MED JORDEN, VILKET STIMULERAR KUNDALINIENERGIN, LIVSKRAFTEN.

-OFELAS-HEALINGEN HAR SMÄRTLINDRANDE EFFEKT. DEN AKTIVERAR KROPPENS VATTENELEMENT. 

 
 

GRATIS! 0 KR / 1 energiöverföring. 100 kr 3 st energiöverföringar.

10 gånger: 350 kr.

Du beställer healingen via mejl: salefo@yahoo.se

SWISH: 076-206 7110 ELLER PAYPAL.

 

OFELAS-HEALING SYNS!!

VIDEO: POLYCONTRAST INTERFERENCE PHOTOGRAPHY

 VATTENAKTIVERING / VÄLSIGNELSE Stockholm-Helsinki.

 
 

OFELAS-HEALING TILL DJUREN

 
 
 

 SE DR MAGDA HAVAS VIDEO OM HUR MÄNNISKANS BLOD 

REAGERAR PÅ E-SMOGGEN! 

 

EN ANNAN KOMMANDE PLÅGA: 5G.