IN ENGLISH

DET NYA HJÄRTAT & OFELAS-DISTANSHEALING LINKKI SUOMENKIELISEEN!

 

EN MÄNNISKA MED HEL SJÄLSKROPP KAN KANALISERA HÖGRE VIBRATIONER TILL ALLT LEVANDE, ÄVEN OM HENNES FYSISKA KROPP ÄR SLITEN!

 
 

"När mänskligheten utvecklas, öppnas det NYA chakran inom oss.

 

Ett chakra är thymus-chakra som har med änglakontakt  att göra. Det finns mellan hjärtchakrat och halschakrat. Färgen är akvamarin. Änglar är öppna för all liv och detta chakra stödjer oss när vi skall lära oss att vara i kontakt med varandra. Thymus-chakras funktion är att generera med fred och Universell Kärlek. 

 

Där finns det också en förbindelse med thymus-körteln, en viktig del av vårt immunsystem och det hjälper oss att kämpa emot cancer, AIDS, hjärtsjukdomar, stroke och andra sjukdomar.

 

Thymus-chakrat kallas också för DET NYA HJÄRTAT och det hjälper oss att ta kontakt med Världens Själ." 

Källa: Ask Your Angels. Ballantine Books.

 
 
VILL DU BESTÄLLA  OFELAS-DISTANSHEALING SOM KAN HA RENANDE OCH STIMULERANDE EFFEKT PÅ 
 
-THYMUS CHAKRANS ETERISK-FYSISKA DELAR? 
 
-BLODET VÄLSIGNAS, CLEARING PÅ HEME-MOLEKYL. 
 
-DNA-CLEARING.
 
-ANTIPARASIT-PROGRAM TILL MERIDIANER, CHAKRAN, ETERKROPP.  (Quantum Twin.)
 
-ENERGIKROPPEN FÅR BÄTTRE KONTAKT MED JORDEN, VILKET STIMULERAR KUNDALINIENERGIN, LIVSKRAFTEN.
 
-OFELAS-HEALINGEN HAR SMÄRTLINDRANDE EFFEKT. DEN AKTIVERAR KROPPENS VATTENELEMENT. 
 

-RENING AV HEMMET eller ARBETSPLATS: TRANSFORMERING AV NEGATIVA TANKEFORMER /"DET ONDA ÖGAT".

 
 

Kostnad för Ofelas distanshealing / bön med pendel: 250 kr / 2 gånger. 

Mari-Atons "Ofelas"energimedicin/distanshealing har testats av en känd forskare.

Läs mer: https://www.spirit-arm.se/news/distanshealingtest-stockholm-pune-utvardering/

 

Observera att ofta behövs det flera energiöverföringar! Du kan få snabb lindring efter bara 2-4 gånger, men vid kroniska besvär kan det behövas flera överföringar.

 

Du kan betala med Swish: 076-206 7110 eller med 

PayPal.

 

NYTT:  DU KAN VARA PÅ MIN VÄLSIGNELSELISTA.

 
 
 

A RUSSIAN STUDY: A SIGN OF THE CROSS AND PRAYER KILLS MICROBES!

 

OFELAS-HEALING SYNS!!

VIDEO: POLYCONTRAST INTERFERENCE PHOTOGRAPHY

 

 VATTENAKTIVERING / VÄLSIGNELSE Stockholm-Helsinki.

 

OFELAS-HEALING TILL DJUREN

 

SE DR MAGDA HAVAS VIDEO OM HUR MÄNNISKANS BLOD 

REAGERAR PÅ E-SMOGGEN! 

 

EN ANNAN KOMMANDE PLÅGA: 5G.

Vanliga symtom på strålning från basstationer.