Innan bilden togs, sade jag: "Ofelas, kom med till bilden!"

Innan bilden togs, sade jag: "Ofelas, kom med till bilden!"